BOL U LEĐIMA: NA MEĐUNARODNIM IZLOŽBAMA INOVACIJA I NOVIH TEHNOLOGIJA PREZENTIRANA NOVA, OSOBNA TERAPIJA BOLOVA KRALJEŽNICE I LEĐA

ZA RAZLIKU OD SVIH DO SADA POZNATIH TERAPIJA, OVU TERAPIJU PROVODI SAM BOLESNIK U SVOJOJ ŽIVOTNOJ SREDINI - KOD KUĆE I NA POSLU

UČINKOVITOST SE POSTIŽE KOD 95% BOLESNIKA

TRAJNOST  MEDICINSKOG POMAGALA 10 GODINA

CIJENA DNEVNOG TRETMANA ZANEMARIVA

 

 

Svjetska zdravstvena organizacija 1999. pred svjetske istraživače i  znanstvenike postavila projekt radno nazvan:

DESETLJEĆE KOSTIJU I ZGLOBOVA 2000. - 2010.

Što je bio razlog?

 Svjetska zdravstvena organizacija 1999. uočila je dramatičan pandemijski porast bolova kralježnice i leđa te je naglasila potrebo intenziviranja znanstveno istraživačkih potencijala u traženju poboljšanih i novih terapija za liječenje bolesti koštano mišićnog sustava a time i bolesti kralježnice, te je programatski fokusirala desetljeće 2000. - 2010.  "Desetljećem  kostiju i zglobova" (Bone and Joint Decade) te time fokusirala aktivnosti medicine i inventora u medicini, na obračun sa bolestima u kostima, zglobovima i mišićima a time i sa bolestima kralježnice i bolovima u križima, leđima i vratu.

 /Citat INDEX.HR: - Cilj  je "Desetljeća kostiju i zglobova" 2000. - 2010., povećati znanje o mišićno-koštanim bolestima i ozlijedama, ohrabriti bolesnike da sudjeluju u svom osobnom zdravlju te promovirati ekonomsku prihvatljivost i opravdanost prevencije i liječenja bolesti i ozlijeda kosti i zglobova u cilju  poboljšanja zdravstvenog stanja i kvalitete života ljudi./Križobolja u mladosti donosi štake u starosti.


Jesu li nesnosni povremen križobolje uzročnikom teških bolova, preanog invaliditeta, 
teškoća kretanja u trećoj životnoj dobi ...?

S američkog portala o epidemiji križobolja: moneywatch.com
  The low-down on back pain: low back pain has become an epidemic in industrialized companies. The annual cost of treatment and workers' lost productivity are in the billions of dollars. People suffering from low back pain usually end up in surgery or on restricted activity. Is there a better answer?
Although it is never fatal, low back pain is the number one cause of disability in people under the age of 45. The epidemic of low back pain disability in industrialized countries requires physicians to reexamine the usual methods of evaluation and management, an analysis that must go beyond simple diagnosis and treatment. It also entails a reassessment by physicians of their core belief system regarding back pain in general.
In the United States, care for back pain has spawned an entire industry of retail goods and services that promise to offer some form of relief. From an industry perspective, a plethora of case managers, civil servants, insurance reps, medical staff and ergonomists owe their jobs to the epidemic of low back pain. The annual cost of treatment and workers' lost productivity are in the billions of dollars....

Google prijevod na hrvatski:
Bolovi u leđima, u donjem dijelu leđa: bol u križima poprimila je epidemijske razmjere u razvijenim tvrtkama. Godišnji troškovi liječenja i radnika umanjena produktivnost može se iskazati u milijardama dolara. Osobe koje pate od križobolje obično završavaju u kirurgiji ili o ograničenoj radnoj sposobnosti. Postoji li bolje rješenje?

Iako se tome ne daje važnosti, križobolja je broj jedan uzrok invalidnosti kod ljudi mlađih od 45 godina. Epidemija boli u križima i porast  invalidnosti u razvijenim zemljama, poticajni su za zahtijevu liječnicima da preispitaju uobičajene metode evaluacije i upravljanje liječenjem, zahtjevu analize koja mora ići dalje od danasšnjeg pristpa jednostavne dijagnoze i liječenja. To također podrazumijeva zahtjev lioječnicima da naprave ponovnu procjenu od  cijelog medicinskog pristupa i  sustava koji se odnosi  na bol u leđima u cjelini.
U Sjedinjenim Američkim Državama, briga za bol u leđima ima cijelu industriju roba i usluga koje obećavaju ponuditi neki oblik pomoći. Iz perspektive te industrije, angažman menadžera, državnih službenika, osiguranja protiv ponavljanja bolesti, medicinsko osoblje i ergonomisti duguju svoj angažman  u zaustavljanju epidemija boli križima. Godišnji troškovi liječenja i umanjenja produktivnosti radnika mjere se u milijardama dolara....

Uvodno: Aktivnosti u Hrvatskoj te, 2006. godine..... već treću su se i u Hrvatskoj događale aktivnosti poboljšanja liječenja bolesti okomotornog sustava... bolesti kostiju, zglobova, tetiva, mišića, kralježnice ...

Preneseno sa portala  INDEX.HR, srijeda, 4.10.2006 13:11
 Započela događanja o prevenciji i liječenju bolesti kostiju i zglobova

VEĆ TREĆU godinu za redom Hrvatski nacionalni odbor "Desetljeća kostiju i zglobova" u suradnji sa stručnim društvima Hrvatskog liječničkog zbora, Klinikama Medicinskog fakulteta i drugim zdravstvenim ustanovama i udrugama bolesnika organizira u listopadu diljem Hrvatske niz događanja vezanih uz bolesti  i ozlijede kostiju i zglobova.
Ovogodišnji program donosi brojna zanimljiva predavanja o bolestima kralježnice, artritisu, osteoartritisu, osteoporozi i traumi, koja su namijenjena stručnjacima koji se bave problematikom  kostiju i zglobova (stručni skupovi) ali i tribine za sve zainteresirane građane.
Uz brojne stručne simpozije pripremljene su tribine za pučanstvo: 4. listopada, Društvo reumatičara za djecu i odrasle grada Zagreba; predavanja "Prehranom do zdravih kosti", "Izvanzglobni reumatizam i srodna stanja",  "Dietpharm u prevenciji i liječenju osteoporoze"; Zagreb, Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, s početkom u 18 sati; 12. listopada, Dan artritisa, predavanje o novostima u liječenju upalnih reumatskih bolesti; Zagreb, Dvorana Hrvatskog šumarskog društva, Mažuranićev trg 11, s početkom u 18 sati;16. listopada, Dan traume i kralježnice, predavanje na temu medicinske gimnastike za bolesnike s hernijom lumbalnog diska; Zagreb, Multimedijalna dvorana KB Sestara milosrdnica, Vinogradska cesta 29, s početkom u 18 sati;  20. listopada, Dan osteoporoze obilježiti će se i ove godine mjerenjem gustoće kostiju u Zagrebu,  na Cvjetnom trgu, u srijedu 18. listopada od 10 do 18 sati.
U suradnji Hrvatskog nacionalnog odbora Desetljeća kostiju i zglobova, Hrvatskog društva za osteoporozu, Hrvatske lige protiv reumatizma i Društva reumatičara za djecu i odrasle Zagreb. Predavanje o novostima u osteoporozi održat će se 28. listopada na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s početkom u 10 sati. 
Prema nekim procjenama, bolesti kostiju i zglobova se nalaze na četvrtom mjestu uzroka hospitalizacija starijih ljudi u Hrvatskoj.
Najčešći su i najozbiljniji uzrok dugotrajne boli, djelomične ili potpune invalidnosti  i psihičkih problema koji uslijed toga nastaju. Sve te činjenice upućuju na značaj sustavnog pristupa prevenciji ali i ranom liječenju tih bolesti.
"Desetljeće kostiju i zglobova" (Bone and Joint Decade) proglašeno je 2000. godine od  Svjetske zdravstvene organizacije, dok je  "Hrvatski nacionalni odbor Desetljeća kostiju i zglobova" zosnovan i započeo  s radom 2004. godine.
Cilj  je "Desetljeća kostiju i zglobova" povećati znanje o mišićno-koštanim bolestima i ozlijedama, ohrabriti bolesnike da sudjeluju u svom osobnom zdravlju te promovirati ekonomsku prihvatljivost i opravdanost prevencije i liječenja bolesti i ozlijedakostiju i zglobova  u cilju  poboljšanja zdravstvenog stanja i kvalitete života ljudi.
/Prenešeno u izvornom obliku sa potrala INDEX.HR/


IPAK SE KREĆE

DOPRINOS  HRVATSKIH  IZUMITELJA  I  LIJEČNIKA "DESETLJEĆU  KOSTIJU  I  ZGLOBOVA"


Međunarodne izložbe izuma, inovacija i novih tegnologija  
ARCA 2006 I INOVA 2006 
- prvi put na svjetskim izložbama i odmah dvije medalje za Termomagnetsku metodu i  Leđnjak SPINEVITAL

U "Desetljeću kostiju i zglobova", u prvom desetljeću 21. stoljeća, hrvatski inovator Ante Juroš upostavio je Termomagnetsku metodu prevencije i otklanjanja bolova kralježnice.
Ova vrlo uspješna metoda primjenjuje se pomoću novog, neinvanzivnog termomagnetskog medicinskog pomagala Leđnjak SPINEVITAL.
Tretmanima ovim pomagalom križobolje i bolove u leđima moguće je potpuno otkloniti ili znatno smanjiti gotobvo sve tegobe bolove kralježnice.
Tretmanima u prevenciji  moguće je potpuno izbjeći ponovno pojavljivanje bolova.
Ova nova, Hrvatska ili Termomagnetska metoda najjednostavnija je, najjeftinija i najšire primjenjiva metoda.
Tretmanima upravlja i postavlja ih sam bolesnik, jednostavno "oblačeći" Leđnjak SPINEVITAL čim se pojave prvi znaci hladnoće, ukočenosti ili boli.
Ergonomijski dobro riješen, neprimjetljiv ispod odjeće, Leđnjak SPINEVITAL se može koristiti u svim životnim situacijama pa tako i za vrijeme posla bez ikakvih prestanak rada, pauza u radu ili dodatnih vježbi.
Primjenom Termomagnetske metode slike ljudi sa štakama posta će rijetkost

Nova metoda prevencije i liječenja bolova kralježnice i  novi medicinski proizvod Leđnjak SPINEVITAL protiv bolova kralježnice u križima, leđima i vratu - još jedan koristan izum Hrvatske u svijet:
Tremomadnetska metoda i Leđnjak SPINEVITAL (R) protiv bolova koštano vezivnog tkiva kralježnice

U "Desetljeću kostiju i zglobova" hrvatki izumitelj Ante Juroš razotkrio je značaj temperature za nastanak križobolja i uspostavio postavke Tremomagnetske metode prevencije i liječenja bolova kralježnice
U istom razdoblju autori Ante Juroš i dr. Juraja Salopek završavaju dugogodišnja autorska ispotivanja svog izuma POMAGALA PROTIV KRIŽOBOLJA. 
Izvedena su fizikalna mjerenja djelovanja ,  provedeno medicinsko praćenje učinkovitosti Leđnjaka SPINEVITAL te proveden postupak registracije pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode u Republici Hrvatskoj.  Tako se ovaj novi medicinski proizvod, nkon 20 godina autorske primjene, dostupan svim korisnicima, konačno  pojavio kao proizvod firme Herba Mediteranica d.o.o..S Leđnjakom SPINEVITAL može se satima duže sjediti i raditi !
Leđnjak SPINEVITAL spreman za dostavu korisniku

Novo medicinsko pomagalo za liječenje i prevenciju bolova kralježnice i Leđnjak SPINEVITAL pokazalo se i učinkovitim protiv raznih bolova kralježnici i praktičnim u primjeni. Mnogi koji su već izgubili svaku nadu, iznenađuju se kako se s malo truda lako oslobađaju svoje križobolje.
Kratka prezentacija: Korisnici, obični ljudi, u razgovoru o učinkovitosti Leđnjaka SPINEVITAL, potvrđuju Medicinsko mišljenje  primarijusa Dr. Ladislava Krapca, predsjednika Odbora za šport i rekreaciju Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.
Zahvala,
Zahvaljujem svojim prijateljima i svim korisnicima koji su mi pomagali, koji su u proteklih 20 godina koristili Leđnjak SPINEVITAL  i izvješćivali me o stanju njihove križobolje u raznim situacijama. 
Zahvaljujem Udruzi inovatora Hrvatske, predsjedniku dr. Čajavcu i tajniku Rauševiću koja mi je pomogla u iznašanju i zaštiti izuma...
Unatoč velikom trudu u našem dobu SVEMARKETING je  i u zdravstvu. U suvremenom svijetu brzih komunikacija o Termomagnetskoj metodi i Leđnjaku SPINEVITAL  nije moguće izvjestiti bolesnika. Postojeći zdravstveni sustav izgrađen u 19. i 20. stoljeću teško odgovara na izazove 21. stoljeća jer se razvijao s maksimom: Sve što se za poboljšanje zdravlja iznađe izvan kruga "vladajuće medicine" treba proglasiti alternativom, onemogućiti primjenu  i odbaciti ...!

Zahvaljujem, na velikoj potpori  zahvaljujem akademiku dr. Vlatku Silobrčiću, prof. Dr. Hrvoju Maziji, profesorici Dr. Alačević, Prof. Dr. Ivanu Vukušiću, Dr. Tureku, Dr. V. Vučevac, Dr. Ž. Stanec, Dr. B. Boltu i svima, uz dužno poštovanje i ispriku, nespomenutim liječnicima i nespomenutim medicinskim ustanovama.
Naročito zahvaljujem Akademiji medicinskih znanosti Hrvatske i predsjedniku Odbora za šport i rekreaciju, reumatologu, fizijatru, primarijusu dr. Ladislavu Krapcu na doprinosu procjene učinkovitosti Leđnjaka SPINEVITAL a time i nove, Hrvatske ili Termomagnetske metode...
Mi smo predobro svjesni činjenice da se i ovim izumom potvrđuje kako su hrvatska medicina i hrvatski inovatori svojom Termomagnetskom metodom i termomagnetskim pomagalom Leđnjakom SPINEVITAL, nakon tisuće i tisuće godina ugroze čovječanstva od bolova u križima, leđima i vratu, dali značajan doprinos pobjedi nad tegobama i bolestima kralježnice, što će se  u imalo ozbiljnijem istraživanju i potvrditi. 


OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA I KRIŽOBOLJA
I današnja Zdravstvena osiguranja kod bolesti kralježnice participiraju tek kad su u pitanju teški bolovi i nepokretnost.  To je uzrokom što u starijoj dobi bolesti kralježnice postaju glavna ugroza zdravlja ljudi i bolesti na čiju se sanaciju troši najviše sredstava zdravstvenih osiguranja, državnih proračuna, gospodarstva i obitelji …Engleska 1,6% BDP, USA oko 30 milijardi $, EU oko 27milijardi EUR godišnje
Nismo naišli ni na potporu "znanstvenika" i državnih struktura u Ministarstvu znanosti od kojih se očekivalo kritički pristup i provjera učinkovitosti Hrvatske ili Termomagnetske metode i  nastavak istraživanja  novih spoznaja o utjecaju na bolesti povezane sa bolestima kralježnice... i tehnologija toliko važnih za napredak svake zajednice...  pa i Lijepe njihove...
 ...a  ...       IPAK SE KREĆE ..

 1990 do 2000...

2002. 2004. 
2010.

Sve za kralježnicu, kralježnicu nizašto!
S osobitim poštovanjem!

Vaš Ante Juroš, izumitelj